Правилото на 111: 1 m² 1 EUR 1 година

Възможно ли е за това заявление да се плати данък за ползване на земя в размер на 1 EUR на квадратен метър и година? Това е модифицирано с частично използване и частичен характер.


Правилото на 111: 1 m² 1 EUR 1 година
Възможно ли е за това заявление да се плати данък за ползване на земя в размер на 1 EUR на квадратен метър и година? Това е модифицирано с частично използване и частичен характер.

Риск от едромащабно земеделие Риск от едромащабно земеделие
Неефективните системи не само унищожават природата с огромните си нужди от пространство, но са и ненадеждни и могат да се управляват само с огромни усилия.


Пример Германия Пример Германия
С 233 жители на км² Германия е четири пъти по-гъсто населена от средното за света. Ето как функционира обществото с 1000 m² и 100rrвъзобновяема енергия.
Цивилизацията с площ 1000 m² Цивилизацията с площ 1000 m²
Повече пространство за природата, повече пространство за хората, край на разхищението на земя поради неефективно използване, край на унищожаването на природата заради безсмислена неефективност.


Риск от едромащабно земеделие Риск от едромащабно земеделие
Неефективните системи не само унищожават природата с огромните си нужди от пространство, но са и ненадеждни и могат да се управляват само с огромни усилия.


Пример Германия Пример Германия
С 233 жители на км² Германия е четири пъти по-гъсто населена от средното за света. Ето как функционира обществото с 1000 m² и 100rrвъзобновяема енергия.
          Правилото на 111: 1 m² 1 EUR 1 година: Възможно ли е за това заявление да се плати данък за ползване на земя в размер на 1 EUR на квадратен метър и годи https://1000m2.pege.org/111-bg/