Ο κανόνας 111: 1 m² 1 EUR 1 έτος

Είναι δυνατόν να καταβληθεί φόρος χρήσης γης 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έτος για την αίτηση αυτή; Αυτό τροποποιήθηκε με μερική χρήση και μερική φύση.


Ο κανόνας 111: 1 m² 1 EUR 1 έτος
Είναι δυνατόν να καταβληθεί φόρος χρήσης γης 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έτος για την αίτηση αυτή; Αυτό τροποποιήθηκε με μερική χρήση και μερική φύση.

Κίνδυνος της γεωργίας μεγάλης κλίμακας Κίνδυνος της γεωργίας μεγάλης κλίμακας
Τα αναποτελεσματικά συστήματα όχι μόνο καταστρέφουν τη φύση με τις τεράστιες απαιτήσεις τους σε χώρο, αλλά είναι επίσης αναξιόπιστα και μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με τεράστια προσπάθεια.


Παράδειγμα Γερμανία Παράδειγμα Γερμανία
Με 233 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, η Γερμανία είναι τέσσερις φορές πιο πυκνοκατοικημένη από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Έτσι λειτουργεί η κοινωνία των 1.000 τ.μ. και των 100 ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ο πολιτισμός των 1000 m² Ο πολιτισμός των 1000 m²
Περισσότερος χώρος για τη φύση, περισσότερος χώρος για τους ανθρώπους, τέλος στη σπατάλη γης λόγω αναποτελεσματικής χρήσης, τέλος στην καταστροφή της φύσης λόγω ανούσιας αναποτελεσματικότητας.


Κίνδυνος της γεωργίας μεγάλης κλίμακας Κίνδυνος της γεωργίας μεγάλης κλίμακας
Τα αναποτελεσματικά συστήματα όχι μόνο καταστρέφουν τη φύση με τις τεράστιες απαιτήσεις τους σε χώρο, αλλά είναι επίσης αναξιόπιστα και μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με τεράστια προσπάθεια.


Παράδειγμα Γερμανία Παράδειγμα Γερμανία
Με 233 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, η Γερμανία είναι τέσσερις φορές πιο πυκνοκατοικημένη από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Έτσι λειτουργεί η κοινωνία των 1.000 τ.μ. και των 100 ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
          Ο κανόνας 111: 1 m² 1 EUR 1 έτος: Είναι δυνατόν να καταβληθεί φόρος χρήσης γης 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έτος για την αίτηση αυτή; Αυτό τροποπ https://1000m2.pege.org/111-el/