Zasada 111: 1 m² 1 EUR 1 rok

Czy można za to zgłoszenie zapłacić podatek od użytkowania gruntu w wysokości 1 EUR za metr kwadratowy i rok? Ten zmodyfikowany z częściowym wykorzystaniem i częściowym charakterem.


Zasada 111: 1 m² 1 EUR 1 rok
Czy można za to zgłoszenie zapłacić podatek od użytkowania gruntu w wysokości 1 EUR za metr kwadratowy i rok? Ten zmodyfikowany z częściowym wykorzystaniem i częściowym charakterem.

Ryzyko związane z rolnictwem na dużą skalę Ryzyko związane z rolnictwem na dużą skalę
Niewydajne systemy nie tylko niszczą przyrodę swoim ogromnym zapotrzebowaniem na miejsce, ale są też zawodne i można je obsługiwać tylko przy ogromnym wysiłku.


Przykład Niemcy Przykład Niemcy
Z 233 mieszkańcami na km² Niemcy są cztery razy gęściej zaludnione niż średnia światowa. Tak działa społeczeństwo o powierzchni 1000 m² i 100r energii odnawialnej.
Cywilizacja o powierzchni 1000 m² Cywilizacja o powierzchni 1000 m²
Więcej miejsca dla przyrody, więcej miejsca dla ludzi, koniec marnowania ziemi przez nieefektywne wykorzystanie, koniec niszczenia przyrody dla bezsensownej nieefektywności.


Ryzyko związane z rolnictwem na dużą skalę Ryzyko związane z rolnictwem na dużą skalę
Niewydajne systemy nie tylko niszczą przyrodę swoim ogromnym zapotrzebowaniem na miejsce, ale są też zawodne i można je obsługiwać tylko przy ogromnym wysiłku.


Przykład Niemcy Przykład Niemcy
Z 233 mieszkańcami na km² Niemcy są cztery razy gęściej zaludnione niż średnia światowa. Tak działa społeczeństwo o powierzchni 1000 m² i 100r energii odnawialnej.
          Zasada 111: 1 m² 1 EUR 1 rok: Czy można za to zgłoszenie zapłacić podatek od użytkowania gruntu w wysokości 1 EUR za metr kwadratowy i rok? Ten zmodyfikowany z częściowym wykorzystaniem i częściowym charakterem. https://1000m2.pege.org/111-pl/