Pravidlo 111: 1 m² 1 EUR 1 rok

Je možné za túto žiadosť zaplatiť daň za užívanie pozemku vo výške 1 EUR za meter štvorcový a rok? Táto upravená s čiastočným využitím a čiastočným charakterom.


Pravidlo 111: 1 m² 1 EUR 1 rok
Je možné za túto žiadosť zaplatiť daň za užívanie pozemku vo výške 1 EUR za meter štvorcový a rok? Táto upravená s čiastočným využitím a čiastočným charakterom.

Riziko veľkoplošného poľnohospodárstva Riziko veľkoplošného poľnohospodárstva
Neefektívne systémy nielenže ničia prírodu svojimi obrovskými nárokmi na priestor, ale sú aj nespoľahlivé a ich prevádzka je možná len s veľkým úsilím.


Príklad Nemecko Príklad Nemecko
S 233 obyvateľmi na km² je Nemecko štyrikrát hustejšie osídlené, než je svetový priemer. Takto funguje spoločnosť s rozlohou 1 000 m² a 100 obnoviteľných zdrojov energie.
Civilizácia s rozlohou 1000 m² Civilizácia s rozlohou 1000 m²
Viac priestoru pre prírodu, viac priestoru pre ľudí, koniec plytvania pôdou kvôli neefektívnemu využívaniu, koniec ničenia prírody kvôli nezmyselnej neefektívnosti.


Riziko veľkoplošného poľnohospodárstva Riziko veľkoplošného poľnohospodárstva
Neefektívne systémy nielenže ničia prírodu svojimi obrovskými nárokmi na priestor, ale sú aj nespoľahlivé a ich prevádzka je možná len s veľkým úsilím.


Príklad Nemecko Príklad Nemecko
S 233 obyvateľmi na km² je Nemecko štyrikrát hustejšie osídlené, než je svetový priemer. Takto funguje spoločnosť s rozlohou 1 000 m² a 100 obnoviteľných zdrojov energie.
          Pravidlo 111: 1 m² 1 EUR 1 rok: Je možné za túto žiadosť zaplatiť daň za užívanie pozemku vo výške 1 EUR za meter štvorcový a rok? Táto upravená s čiastočným využitím a čiastočným charakterom. https://1000m2.pege.org/111-sk/