Risiko for storskala landbruk

Ineffektive systemer ødelegger ikke bare naturen med sine enorme plassbehov, men er også upålitelige og kan bare drives med enorm innsats.


Risiko for storskala landbruk
Ineffektive systemer ødelegger ikke bare naturen med sine enorme plassbehov, men er også upålitelige og kan bare drives med enorm innsats.

  Etterspørsel etter risikovann


Her er en tabell som viser landbrukets vannbehov.

Hva gjør vi når det blir tørrere og varmere? Mindre vann, som da fordamper enda raskere. Gigantiske avsaltingsanlegg, gigantisk infrastruktur for å bringe vann til åkrene? Illusjon, storskala landbruk er forgjeldet og avmagret. Tidligere ville en bonde med 200 hektar i Østerrike ha blitt kalt en rik grunneier, men i dag må han vente på neste tilskuddsoverføring for å kjøpe et GPS-kontrollsystem til traktoren sin til 12 000 euro. En 15 km lang rørledning fra Donau til en stadig tørrere åker? Altfor dyrt, uoverkommelig med dagens landbrukspriser.

  Risiko for nitrat i grunnvannet


Bøndene protesterer heftig mot EUs grense på maksimalt 50 mg nitrat per liter grunnvann. Det er et spørsmål om eksistens: få lov til å forurense grunnvannet eller gå til grunne.

  Risiko for fosformangel


Mennesker, dyr og planter kan ikke leve uten fosfor: Men snart truer det livsviktige råstoffet med å bli en mangelvare - og ingenting kan erstatte det.

Når det bringes til åkeren som gjødsel, skylles det ut og ut i havet. Overgjødslingen av havene truer særlig grunne hav som Østersjøen. Global Phosphorus Research Initiative (GPRI) anslår at 8 til 15 millioner tonn fosfor skylles ut i havet hvert år. Hvete inneholder 2,7 til 3,2 g fosfor per kg. 1 kg fosfor er nok til 350 kg hvete. 8 millioner tonn fosfor er nok til 2 800 millioner tonn korn, 15 millioner tonn fosfor er nok til 5 250 millioner tonn korn.

Mange ganger fosforet som trengs for å produsere 750 millioner tonn hvete på verdensbasis, skylles rett fra åkeren og ut i havet.

Vi har ikke lenger råd til å sløse med en så viktig råvare i storskala landbruk!

  Risiko for giftige kjemikalier


Alle kjemikaliene for å bekjempe insekter, ugress, sopp, hvor skadelig er det egentlig?

Den 1000 m² store sivilisasjonen Den 1000 m² store sivilisasjonen
Mer plass til naturen, mer plass til mennesker, en slutt på sløsing med land gjennom ineffektiv bruk, en slutt på ødeleggelse av naturen på grunn av meningsløs ineffektivitet.


111-regelen: 1 m² 1 EUR 1 år 111-regelen: 1 m² 1 EUR 1 år
Er det mulig å betale 1 EUR arealavgift per kvadratmeter per år for denne søknaden? Dette modifisert med delvis bruk og delvis natur.


Eksempel Tyskland Eksempel Tyskland
Med 233 innbyggere per km² er Tyskland fire ganger tettere befolket enn verdensgjennomsnittet. Slik fungerer 1000 m²-samfunnet og 100 % fornybar energi.


          Risiko for storskala landbruk: Ineffektive systemer ødelegger ikke bare naturen med sine enorme plassbehov, men er også upålitelige og kan bare drives med enorm innsats. https://1000m2.pege.org/risk-nb/