Riziko veľkoplošného poľnohospodárstva

Neefektívne systémy nielenže ničia prírodu svojimi obrovskými nárokmi na priestor, ale sú aj nespoľahlivé a ich prevádzka je možná len s veľkým úsilím.


Riziko veľkoplošného poľnohospodárstva
Neefektívne systémy nielenže ničia prírodu svojimi obrovskými nárokmi na priestor, ale sú aj nespoľahlivé a ich prevádzka je možná len s veľkým úsilím.

  Rizikový dopyt po vode


Tu je tabuľka, ktorá ukazuje potreby vody v poľnohospodárstve.

Čo robiť, keď bude suchšie a teplejšie? Menej vody, ktorá sa potom vyparuje ešte rýchlejšie. Gigantické odsoľovacie zariadenia, gigantická infraštruktúra na privádzanie vody na polia? Ilúzia, veľkoplošné poľnohospodárstvo je nadmerne zadlžené a vyčerpané. V minulosti by bol poľnohospodár s 200 hektármi v Rakúsku označený za bohatého vlastníka pôdy, ale dnes musí čakať na ďalší prevod dotácií, aby si mohol kúpiť kontrolný systém GPS pre svoj traktor za 12 000 EUR. 15 km potrubia od Dunaja k čoraz suchšiemu poľu? Príliš drahé, pri dnešných poľnohospodárskych cenách nedostupné.

  Riziko dusičnanov v podzemnej vode


Poľnohospodári ostro protestujú proti limitu EÚ, ktorý stanovuje maximálne 50 mg dusičnanov na liter podzemnej vody. Je to otázka existencie: mať dovolené znečisťovať podzemné vody, alebo zahynúť.

  Riziko nedostatku fosforu


Ľudia, zvieratá a rastliny nemôžu žiť bez fosforu: Hrozí však, že čoskoro sa táto životne dôležitá surovina stane vzácnou - a nič ju nedokáže nahradiť.

Privezená na pole ako hnojivo sa vyplavuje do mora. Nadmerné hnojenie morí ohrozuje najmä plytké moria, ako je Baltské more. Globálna iniciatíva pre výskum fosforu (GPRI) odhaduje, že každý rok sa do mora vyplavuje 8 až 15 miliónov ton fosforu. Pšenica obsahuje 2,7 až 3,2 g fosforu na kg. 1 kg fosforu vystačí na 350 kg pšenice. 8 miliónov ton fosforu vystačí na 2 800 miliónov ton obilia, 15 miliónov ton fosforu vystačí na 5 250 miliónov ton obilia.

Fosfor potrebný na svetovú produkciu 750 miliónov ton pšenice sa mnohokrát jednoducho spláchne priamo z poľa do mora.

Už si nemôžeme dovoliť plytvať takou dôležitou surovinou vo veľkoplošnom poľnohospodárstve!

  Rizikové toxické chemikálie


Všetky chemikálie na boj proti hmyzu, burine, hubám, ako veľmi sú škodlivé?

Civilizácia s rozlohou 1000 m² Civilizácia s rozlohou 1000 m²
Viac priestoru pre prírodu, viac priestoru pre ľudí, koniec plytvania pôdou kvôli neefektívnemu využívaniu, koniec ničenia prírody kvôli nezmyselnej neefektívnosti.


Pravidlo 111: 1 m² 1 EUR 1 rok Pravidlo 111: 1 m² 1 EUR 1 rok
Je možné za túto žiadosť zaplatiť daň za užívanie pozemku vo výške 1 EUR za meter štvorcový a rok? Táto upravená s čiastočným využitím a čiastočným charakterom.


Príklad Nemecko Príklad Nemecko
S 233 obyvateľmi na km² je Nemecko štyrikrát hustejšie osídlené, než je svetový priemer. Takto funguje spoločnosť s rozlohou 1 000 m² a 100 obnoviteľných zdrojov energie.


          Riziko veľkoplošného poľnohospodárstva: Neefektívne systémy nielenže ničia prírodu svojimi obrovskými nárokmi na priestor, ale sú aj nespoľahlivé a ich prevádzka je možná len s veľkým úsilím. https://1000m2.pege.org/risk-sk/