Risk för storskaligt jordbruk

Ineffektiva system förstör inte bara naturen med sitt enorma utrymmesbehov, utan är också opålitliga och kan bara drivas med enorma ansträngningar.


Risk för storskaligt jordbruk
Ineffektiva system förstör inte bara naturen med sitt enorma utrymmesbehov, utan är också opålitliga och kan bara drivas med enorma ansträngningar.

  Risk för efterfrågan på vatten


Här finns en tabell som visar jordbrukets vattenbehov.

Vad gör man när det blir torrare och varmare? Mindre vatten, som då avdunstar ännu snabbare. Gigantiska avsaltningsanläggningar, gigantisk infrastruktur för att föra vatten till åkrarna? Illusioner, det storskaliga jordbruket är överskuldsatt och utmärglat. Förr i tiden skulle en jordbrukare med 200 hektar i Österrike ha kallats en rik markägare, men i dag måste han vänta på nästa bidragsöverföring för att köpa ett GPS-styrsystem till sin traktor för 12 000 euro. En 15 km lång rörledning från Donau till en allt torrare åker? Alldeles för dyrt, oöverkomligt med dagens jordbrukspriser.

  Risk för nitrat i grundvattnet


Jordbrukarna protesterar häftigt mot EU:s gränsvärde på högst 50 mg nitrat/liter grundvatten. Det handlar om en existensfråga: tillåtelse att förorena grundvattnet eller undergång.

  Risk för fosforbrist


Människor, djur och växter kan inte leva utan fosfor: Men snart hotar den livsviktiga råvaran att bli en bristvara - och ingenting kan ersätta den.

När det används som gödningsmedel på åkrarna sköljs det ut i havet. Övergödningen av haven hotar särskilt grunda hav som Östersjön. Global Phosphorus Research Initiative (GPRI) uppskattar att 8-15 miljoner ton fosfor spolas ut i havet varje år. Vete innehåller 2,7-3,2 g fosfor per kg. 1 kg fosfor räcker till 350 kg vete. 8 miljoner ton fosfor räcker till 2 800 miljoner ton spannmål, 15 miljoner ton fosfor räcker till 5 250 miljoner ton spannmål.

Många gånger sköljs fosfor som behövs för en världsproduktion på 750 miljoner ton vete helt enkelt rakt ut i havet från åkern.

Vi har inte längre råd att slösa bort en så viktig råvara i det storskaliga jordbruket!

  Risk för giftiga kemikalier


Alla kemikalier för att bekämpa insekter, ogräs och svamp, hur skadligt är det egentligen?

Den 1000 m² stora civilisationen Den 1000 m² stora civilisationen
Mer utrymme för naturen, mer utrymme för människor, ett slut på slöseri med mark genom ineffektiv användning, ett slut på förstörelsen av naturen på grund av meningslös ineffektivitet.


111-regeln: 1 m² 1 EUR 1 år 111-regeln: 1 m² 1 EUR 1 år
Är det möjligt att betala 1 euro markanvändningsavgift per kvadratmeter och år för denna ansökan? Detta ändras med partiell användning och partiell natur.


Exempel Tyskland Exempel Tyskland
Med 233 invånare per km² är Tyskland fyra gånger tätare befolkat än världsgenomsnittet. Så här fungerar 1 000 m²-samhället och 100 förnybar energi.


          Risk för storskaligt jordbruk: Ineffektiva system förstör inte bara naturen med sitt enorma utrymmesbehov, utan är också opålitliga och kan bara drivas med enorma ansträngningar. https://1000m2.pege.org/risk-sv/