Büyük ölçekli tarım riski

Verimsiz sistemler yalnızca muazzam alan gereksinimleriyle doğayı tahrip etmekle kalmaz, aynı zamanda güvenilmezdir ve ancak büyük bir çabayla çalıştırılabilir.


Büyük ölçekli tarım riski
Verimsiz sistemler yalnızca muazzam alan gereksinimleriyle doğayı tahrip etmekle kalmaz, aynı zamanda güvenilmezdir ve ancak büyük bir çabayla çalıştırılabilir.

  Riskli su talebi


İşte tarımın su ihtiyacını gösteren bir tablo.

Hava kuruduğunda ve ısındığında ne yapmalı? Daha az su, daha da hızlı buharlaşan su. Devasa tuzdan arındırma tesisleri, tarlalara su getirmek için devasa altyapı? Yanılsama, büyük ölçekli tarım aşırı borçlanmış ve zayıflamış durumda. Geçmişte Avusturya'da 200 hektarlık bir arazisi olan bir çiftçi zengin bir toprak sahibi olarak adlandırılırdı, ancak bugün traktörüne 12.000 Euro'ya bir GPS kontrol sistemi satın almak için bir sonraki sübvansiyon transferini beklemek zorunda. Tuna Nehri'nden giderek kuruyan bir tarlaya 15 km'lik bir boru hattı mı? Çok pahalı, bugünün tarım fiyatlarıyla karşılanamaz.

  Yeraltı sularında nitrat riski


Çiftçiler, AB'nin yeraltı suyunda maksimum 50 mg nitrat/litre sınırını şiddetle protesto ediyor. Bu bir varoluş meselesi: ya yeraltı sularını kirletmelerine izin verilecek ya da yok olacaklar.

  Fosfor eksikliği riski


İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler fosfor olmadan yaşayamaz: Ancak bu hayati hammadde yakında kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacak ve yerini hiçbir şey dolduramayacak.

Tarlaya gübre olarak getirilen gübre, yıkanarak denize karışıyor. Denizlerin aşırı gübrelenmesi, özellikle Baltık Denizi gibi sığ denizleri tehdit etmektedir. Küresel Fosfor Araştırma İnisiyatifi (GPRI) her yıl 8 ila 15 milyon ton fosforun denize karıştığını tahmin etmektedir. Buğday kg başına 2,7 ila 3,2 g fosfor içerir. 350 kg buğday için 1 kg fosfor yeterlidir. 2.800 milyon ton tahıl için 8 milyon ton fosfor, 5.250 milyon ton tahıl için 15 milyon ton fosfor yeterlidir.

Dünyada 750 milyon ton buğday üretimi için gereken fosfor çoğu zaman tarladan doğrudan denize dökülmektedir.

Büyük ölçekli tarımda böylesine hayati bir hammaddeyi israf etmeyi artık göze alamayız!

  Riskli toksik kimyasallar


Böceklerle, yabani otlarla, mantarlarla savaşmak için kullanılan tüm kimyasallar gerçekten ne kadar zararlı?

1000 m²'lik uygarlık 1000 m²'lik uygarlık
Doğa için daha fazla alan, insanlar için daha fazla alan, verimsiz kullanım nedeniyle arazi israfına son, saçma sapan verimsizlik için doğanın yok edilmesine son.


111 kuralı: 1 m² 1 EUR 1 yıl 111 kuralı: 1 m² 1 EUR 1 yıl
Bu uygulama için metrekare ve yıl başına 1 EUR arazi kullanım vergisi ödemek mümkün müdür? Bu kısmi kullanım ve kısmi doğa ile değiştirilmiştir.


Örnek Almanya Örnek Almanya
Almanya, km² başına 233 kişi ile dünya ortalamasından dört kat daha yoğun bir nüfusa sahip. İşte 1.000 m² toplum ve 100 yenilenebilir enerji böyle çalışır.


          Büyük ölçekli tarım riski: Verimsiz sistemler yalnızca muazzam alan gereksinimleriyle doğayı tahrip etmekle kalmaz, aynı zamanda güvenilmezdir ve ancak büyük bir çabayla çalıştırılabilir. https://1000m2.pege.org/risk-tr/